Leer de camera...


Je hebt pas een prachtige camera aangeschaft, maar ojee.. wat een knopjes, menuutjes en mogelijkheden. In een 2 x 2 uur durende workshop, verdeeld over 2 dagen, leer je de meest belangrijke knoppen en funkties in te stellen. Na de eerste 2 uur krijg je een paar eenvoudige foto opdrachten om de theorie om te zetten naar de praktijk. Tijdens de tweede les worden de resultaten van de opdrachten besproken en verdiepen we ons verder in de vele mogelijkheden.

overige cursussen...
Basiscursus digitale fotografie
Vervolgcursus digitale fotografie
Cursus digitale beeldbewerking en catalogiseren Lightroom
Cursus creatieve digitalebeeldbewerking met PhotoShop
....Home